Icona de dades de l'observatori de Reus sobre la població.

Població

Dades demogràfiques de les persones empadronades a Reus.

Imatge de persones al carrer.
Icona de les dades de l'observatori de reus sobre el Mercat de Treball.

Mercat de treball

Dades d'atur registrat a Reus.

Imatge d'una reunió d'empresa.
Icona de les dades de l'observatori de Reus sobre el teixit empresarial.

Teixit empresarial

Informació de les activitats econòmiques de Reus.

Imatge sobre l'interior d'una fàbrica.