Icona de les dades de l'observatori de Reus sobre el teixit empresarial.

Teixit empresarial

Informació de les activitats econòmiques de Reus.

Informació de les activitats econòmiques al terme municipal de Reus per conèixer els detalls del teixit productiu de la ciutat.

La font d'origen de les dades és la base de dades d'activitats de l'Ajuntament de Reus, actualitzada periòdicament.

Consulta les dades obertes al portal OpenData de l'Ajuntament de Reus.

Altres dades

Icona de dades de l'observatori de Reus sobre la població.

Població

Dades demogràfiques de les persones empadronades a Reus.

Icona de les dades de l'observatori de reus sobre el Mercat de Treball.

Mercat de treball

Dades d'atur registrat a Reus.