Icona de dades de l'observatori de Reus sobre la població.

Població

Dades demogràfiques de les persones empadronades a Reus.

Informació d'interès sobre el conjunt d'habitants de Reus per conèixer la situació demogràfica de la ciutat i veure'n l'evolució.

La visualització i l'anàlisi de diversos gràfics permet observar la realitat demogràfica de la ciutat des d'una perspectiva global per entendre dinàmiques poblacionales en l'àmbit local.

La font d'origen de les dades és pel padró continu, actualitzat permanentment.

Elaboració pròpia a partir de les dades del padró continu, que inclou les persones que estan en procés de revisió (possible baixa del padró). Dades de caràcter informatiu sense valor jurídic.

D'acord amb la normativa vigent de secrets estadístics i protecció de dades, els valors inferiors a 5 es mostren com a 0 amb l'objectiu d'evitar la possible identificació individual de qualsevol persona física.

Consulta les dades obertes al portal OpenData de l'Ajuntament de Reus.

Altres dades

Icona de les dades de l'observatori de reus sobre el Mercat de Treball.

Mercat de treball

Dades d'atur registrat a Reus.

Icona de les dades de l'observatori de Reus sobre el teixit empresarial.

Teixit empresarial

Informació de les activitats econòmiques de Reus.